Head

หางานธนาคารกรุงเทพ : หางานธนาคารกสิกรไทย : หางานธนาคารไทยพาณิชย์ : หางานธนาคารกรุงศรีอยุธยา : หางานธนาคารกรุงไทย : หางานธนาคาร ธกส. : หางานธนาคารออมสิน : หางานธนาคารธนชาติ : หางานธนาคารทหารไทย : หางานธนาคารนครหลวงไทย : หางานธนาคารอาคารสงเคราะห์ : หางานธนาคารยูโอบี : หางานธนาคารธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย : หางานธนาคารสินเอเชีย : หางานธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย : หางานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย :
 
line400
งานที่ประกาศรับสมัคร
line400
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
line400
งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ (Coming Soon)
line900

การจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางการเงิน ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควร แก่อัตภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา “ พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 “ ขึ้น และได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2496 โดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการ รายละเอียด
 
 
 


" เป็นธนาคารมั่นคงทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร : Secured Modern Housing Bank "


"ให้บริการทางการเงินด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ และสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รัฐบาล และสังคมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

 
 
 
 


โลโก้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกอบด้วยส่วนสัญญลักษณ์และ ตัวอักษร โดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะต้องใช้ควบคู่ กันเสมอเพื่อสะท้อนถึงภาพพจน์อันโดดเด่นในการเป็น สถาบันการ เงินดำเนินธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงทันสมัยและมีมิตรไมตรี

          สัญญลักษณ์ของโลโก้ธนาคารฯ จะมีรูปทรงที่สื่อถึงพลังของการเคลื่อนไหวและความสมดุลย์ประสานกลม   กลืนที่หนักแน่นมั่นคงโดยรูปมือในโลโก้จะเป็นสัญญลักษณ์แทนธนาคารที่คอยโอบอุ้มประคองบ้านไว้ด้วย สองมือ ของธนาคาร อันสือถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้มี  อยู่อาศัยด้วยความ เอาใจใส่ในปัญหาอย่างใกล้ชิด ประกอบเข้ากับรูปทรงสามเหลี่ยมเลียนแบบทรงจั่วหลังคาบ้านด้านนอกของกรอบมือด้านบนและด้านล่าง   ซึ่งสามารถสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจธนาคารในการให้บริการด้านที่อยู่อาศัยไว้อย่างเด่นชัดในขณะที่สีส้มจะให้ความรู้สึกอบอุ่น จริงใจและหนัก แน่นคลาสสิคอย่างเป็นทางการกลมกลืนไปกับการใช้เส้นที่  มีน้ำหนักมั่นคง

 
 
   

 

หางาน : สมัครงาน : งานกรุงเทพ : งานเชียงใหม่ : งานสมุทรปราการ : งานครู : มหกรรมงาน : งานคนพิการ : งานไอที : งานราชการ : งานรัฐวิสาหกิจ : ข่าวรถ.com : ฝ่ายบุคคล : งานนิคม : ประกาศงานฟรี : งานสมุทรสาคร : งานสมุทรปราการ: งานภูเก็ต : งานปทุมธานี : งานนครปฐม : งานนนทบุรี : งานชลบุรี : งานนครราชสีมา : งานอยุทธยา : งานธนาคาร : งานบริษัท : งานพยาบาล : งานช่าง : รับสมัคร :

 

| หางาน | หางาน สมัครงาน | หางานราชการ | หางาน part time | หางานธนาคาร | หางานทำ | หางานโรงแรม | หางานพิเศษ | หางานต่างประเทศ | เชียงใหม่นิวส์ | เชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยว | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | เชียงใหม่108 |เชียงใหม่ฟิสซิ่ง | เชียงใหม่ภูคำ | เชียงใหม่ฟลอร่า | เชียงใหม่ที่พัก | เชียงใหม่รถมือสอง | งานเชียงใหม่ล่าสุด | งานเชียงใหม่ลำพูน | งานเชียงใหม่ไบค์วีค | งานภูเก็ต | งานภูเก็ตall | งานภูเก็ตโรงแรม | งานภูเก็ตป่าตอง | งานภูเก็ตแฟนตาซี | งานภูเก็๖ | ภูเก็ต | ภูเก็ตแฟนตาซี | ภูเก็ตท่องเที่ยว | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ | ภูเก็ตออล | ภูเก็ตที่พัก | ภูเก็ตแฟนตาซี ราคา | ภูเก็ตแอร์ | ภูเก็ตเกมส์ | งานจังหวัดนนทบุรี | งานเกาะเกร็ด | ตลาดน้ำบางคูเวียง | วัดสังฆทาน | วัดไผ่ล้อม | วัดสวนแก้ว | นนทบุรีเขต1 | นนทบุรีเขต2 | งานปทุมธานี | นิคมนครหลวง | นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี | ปทุมธานี สถานที่ท่องเที่ยว | ปทุมธานี FC | ปทุมธานี เอฟซี | งานสมุทรปราการ | งานนิคมบางปู | งานนิคมบางพลี | งานโรงงานสมุทรปราการ | สมุทรปรการ FC | lสมุทรปราการ เขต 1 | lสมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ แผนที่ | สมุทรปราการ เมืองโบราณ | สมุทรปราการท่องเที่ยว | สมุทรปรการ ภาษาอังกฤษ | สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ | งานสมุทรสาคร | งานกระทุ่มแบน | งานนิคมสมุทรสาคร | อัมพวา สมุทรสาคร | ดอนหอยหลอด | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | งานอยุธยา | งานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | งานนครปฐม | งานศาลายา | งานสามพราน | หางานฉะเชิงเทรา | หางานแปดริ้ว | วัดโสธร | ตลาดบ้านใหม่ | งานชลบุรี ศรีราชา | หางานอมตะนคร | หางานนิคมบ่อวิน | หางานโรงงาน นิคม ชลบุรี | งานระยอง | หางานนครราชสีมา | หางานข่อนแก่น | หางานราชการโคราช |

 

Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.
 
Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.