Head

หางานธนาคารกรุงเทพ : หางานธนาคารกสิกรไทย : หางานธนาคารไทยพาณิชย์ : หางานธนาคารกรุงศรีอยุธยา : หางานธนาคารกรุงไทย : หางานธนาคาร ธกส. : หางานธนาคารออมสิน : หางานธนาคารธนชาติ : หางานธนาคารทหารไทย : หางานธนาคารนครหลวงไทย : หางานธนาคารอาคารสงเคราะห์ : หางานธนาคารยูโอบี : หางานธนาคารธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย : หางานธนาคารสินเอเชีย : หางานธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย : หางานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย :
 
หางานธนาคารกสิกรไทย
line400
สมัครงานที่ธนาคารกสิกรไทย
line400
งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่
line900

ธนาคารกสิกรไทย นอกเหนือจากการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ธนาคารกสิกรไทยยังให้ความสำคัญในการพิจารณาผลตอบแทนอื่นๆโดยได้มีการเทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับองค์กรภายนอก ( External Benchmarking) โดยการสำรวจค่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ธนาคารกสิกรไทยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและสภาพการแข่งขันของตลาด ผลตอบแทนที่ธนาคารกสิกรไทยให้กับพนักงานมีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดังนี้

 
เงินเดือน

ธนาคารกสิกรไทยพิจารณาหลักเกณฑ์อัตราเงินเดือนจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน โดยได้ทำการสำรวจและเทียบเคียงค่าตอบแทน ตลอดจนสำรวจค่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยทำ Benchmarking เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารกสิกรไทยให้ผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดและสามารถดำรงรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้กับธนาคารกสิกรไทยได้

 
ค่าครองชีพ

นอกเหนือจากเงินเดือนแล้วทางธนาคารกสิกรไทยยังมีการจ่ายเงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือพนักงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

 
เงินบำเหน็จพิเศษ

นอกเหนือจาก เงินเดือน และค่าครองชีพแล้ว ทางธนาคารกสิกรไทยยังมีการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ ให้แก่พนักงานที่ได้รับการบรรจุแล้ว อีกปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี

 โบนัส

ธนาคารกสิกรไทยจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารกสิกรไทยและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การจ่ายโบนัสของธนาคารกสิกรไทยจะเน้นที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน โดยจะจ่ายโบนัสปีละ 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม ภายหลังจากแจ้งผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นสวัสดิการที่ธนาคารกสิกรไทยให้แก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออมทรัพย์เป็นหลักประกัน สำหรับการดำรงชีพในอนาคตเมื่อออกจากงานไปแล้ว ซึ่งมีหลักการตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเอกชนจัดตั้งขึ้น โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเงินสะสมส่วนหนึ่ง และ ธนาคารกสิกรไทยสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง
 
เงินกู้สวัสดิการต่างๆ
เงินกู้เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
เงินกู้ซื้อรถยนต์
เงินกู้เพื่อการศึกษา
เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์
เงินกู้บรรเทาทุกข์ เป็นต้น
 
 
บ้านพักตากอากาศ
ธนาคารกสิกรไทยได้จัดให้มีบ้านพักตากอากาศที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้พนักงานและครอบครัวได้พักผ่อนในบรรยายกาศที่สวยงาม เงียบ สงบ กับชายหาดส่วนตัว โดยเป็นบ้านพักตากอากาศติดชายหาด จำนวนกว่า 30 หลังพร้อมทั้งสโมสร และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และสระเด็ก ตลอดจนร้านอาหารที่ครบสมบูรณ์อยู่ภายในหมู่บ้านด้วย
 
 
ห้องพยาบาล

ธนาคารกสิกรไทยได้จัดให้มีห้องพยาบาลระดับมาตรฐานคลินิกขนาดใหญ่สำหรับพนักงาน โดยมีแพทย์ประจำ และแพทย์พิเศษเฉพาะทางให้บริการ และในกรณีที่พนักงานต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบธนาคารกสิกรไทย
 
 
สโมสรพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยเล็งเห็นถึง Work life balance และสุขภาพของพนักงาน จึงจัดให้มีสโมสรพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสออกกำลังกาย รวมทั้งทำกิจกรรมกีฬาต่างๆระหว่างเพื่อนพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล,เทนนิส,บาสเก็ตบอล,ฟิตเนส และอื่นๆ อีกมากมาย
 
นอกจากผลตอบแทนด้านเงินได้ซึ่งเป็นรูปของตัวเงินแล้ว ธนาคารกสิกรไทยยังมีสวัสดิการในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวของพนักงานและครอบครัวดังนี้
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ
เงินชดเชยเกษียณอายุ
ค่ารักษาพยาบาล
เจ็บป่วย
คลอดบุตร
ทันตกรรม
ตรวจสุขภาพประจำปี
ซึ่งพนักงานสามารถใช้ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 
 
หางาน : สมัครงาน : งานกรุงเทพ : งานเชียงใหม่ : งานสมุทรปราการ : งานครู : มหกรรมงาน : งานคนพิการ : งานไอที : งานราชการ : งานรัฐวิสาหกิจ : ข่าวรถ.com : ฝ่ายบุคคล : งานนิคม : ประกาศงานฟรี : งานสมุทรสาคร : งานสมุทรปราการ: งานภูเก็ต : งานปทุมธานี : งานนครปฐม : งานนนทบุรี : งานชลบุรี : งานนครราชสีมา : งานอยุทธยา : งานธนาคาร : งานบริษัท : งานพยาบาล : งานช่าง : รับสมัคร :

| หางาน | หางาน สมัครงาน | หางานราชการ | หางาน part time | หางานธนาคาร | หางานทำ | หางานโรงแรม | หางานพิเศษ | หางานต่างประเทศ | เชียงใหม่นิวส์ | เชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยว | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | เชียงใหม่108 |เชียงใหม่ฟิสซิ่ง | เชียงใหม่ภูคำ | เชียงใหม่ฟลอร่า | เชียงใหม่ที่พัก | เชียงใหม่รถมือสอง | งานเชียงใหม่ล่าสุด | งานเชียงใหม่ลำพูน | งานเชียงใหม่ไบค์วีค | งานภูเก็ต | งานภูเก็ตall | งานภูเก็ตโรงแรม | งานภูเก็ตป่าตอง | งานภูเก็ตแฟนตาซี | งานภูเก็๖ | ภูเก็ต | ภูเก็ตแฟนตาซี | ภูเก็ตท่องเที่ยว | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ | ภูเก็ตออล | ภูเก็ตที่พัก | ภูเก็ตแฟนตาซี ราคา | ภูเก็ตแอร์ | ภูเก็ตเกมส์ | งานจังหวัดนนทบุรี | งานเกาะเกร็ด | ตลาดน้ำบางคูเวียง | วัดสังฆทาน | วัดไผ่ล้อม | วัดสวนแก้ว | นนทบุรีเขต1 | นนทบุรีเขต2 | งานปทุมธานี | นิคมนครหลวง | นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี | ปทุมธานี สถานที่ท่องเที่ยว | ปทุมธานี FC | ปทุมธานี เอฟซี | งานสมุทรปราการ | งานนิคมบางปู | งานนิคมบางพลี | งานโรงงานสมุทรปราการ | สมุทรปรการ FC | lสมุทรปราการ เขต 1 | lสมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ แผนที่ | สมุทรปราการ เมืองโบราณ | สมุทรปราการท่องเที่ยว | สมุทรปรการ ภาษาอังกฤษ | สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ | งานสมุทรสาคร | งานกระทุ่มแบน | งานนิคมสมุทรสาคร | อัมพวา สมุทรสาคร | ดอนหอยหลอด | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | งานอยุธยา | งานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | งานนครปฐม | งานศาลายา | งานสามพราน | หางานฉะเชิงเทรา | หางานแปดริ้ว | วัดโสธร | ตลาดบ้านใหม่ | งานชลบุรี ศรีราชา | หางานอมตะนคร | หางานนิคมบ่อวิน | หางานโรงงาน นิคม ชลบุรี | งานระยอง | หางานนครราชสีมา | หางานข่อนแก่น | หางานราชการโคราช |

 

Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.
 
Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.   Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.