Head

หางานธนาคารกรุงเทพ : หางานธนาคารกสิกรไทย : หางานธนาคารไทยพาณิชย์ : หางานธนาคารกรุงศรีอยุธยา : หางานธนาคารกรุงไทย : หางานธนาคาร ธกส. : หางานธนาคารออมสิน : หางานธนาคารธนชาติ : หางานธนาคารทหารไทย : หางานธนาคารนครหลวงไทย : หางานธนาคารอาคารสงเคราะห์ : หางานธนาคารยูโอบี : หางานธนาคารธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย : หางานธนาคารสินเอเชีย : หางานธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย : หางานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย :
 
city
line400
งานที่ประกาศรับสมัคร
line400
ธนาคารซิติแบงก์
line400
งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ (Coming Soon)
line900
 
ธนาคารซิตี้แบงก์์ และบริษัทในเครือซิตี้กรุ๊ป

ซิตี้กรุ๊ป คือสถาบันการเงินใหม่ที่มีศักยภาพสูงพร้อมให้บริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบัน ผ่านเครือข่ายสาขาในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัทในเครือซิตี้กรุ๊ปให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันมากกว่าสถาบันการเงินอื่นใด ธนาคารซิตี้แบงก์เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ในมหานครนิวยอร์คในปี พ.ศ. 2355 ปัจจุบันธนาคารมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก มากกว่า 3,000 สาขาใน 100 ประเทศ กิจการบุคคลธนกิจของธนาคารให้บริการบัตรเครดิตกว่า 60 ล้านใบทั่วโลก จาก เครือข่ายที่กว้างไกลของธนาคารทำให้สามารถให้บริการด้านเงินทุน และธุรกรรมการเงินเพื่อตอบสนองลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศในตลาดเกิดใหม่

 

ซิตี้กรุ๊ปมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 255,000 คนทั่วโลก ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และนักลงทุน   เจ้าหน้าที่ของเราเป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำให้เรามีความโดดเด่นมากกว่าสถาบันการเงินอื่นใด ทำให้
ซิตี้กรุ๊ปสามารถให้บริการการเงินตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 

ซิตี้แบงก์ในประเทศไทย


ซิตี้กรุ๊ป (บริษัทแม่ของธนาคารซิตี้แบงก์) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบันธนาคารซิตี้แบงก์ นำเสนอบริการด้านการเงินอย่างหลากหลาย ทั้งสายบุคคลธนกิจ สายสถาบันธนกิจ และสายธนบดีธนกิจ กิจการของ ธนาคารและบริษัทในเครือซิตี้กรุ๊ป ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 600,000 ราย และมีพนักงานมากกว่า 1,400 คนในประเทศไทย ความสำเร็จและความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อประเทศไทยเห็นได้จากขนาด และเครือข่ายของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเติบโต และก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับลูกค้าของเราและกับประเทศไทย

ความเป็นมา 

ซิตี้กรุ๊ปเริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อบริษัท เฟิสต์ เนชั่นแนล ซิตี้ดีเวลลอปเมนต์ ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สิบปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมา ได้มีการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ออกจากกัน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุน ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543


ในปี พ.ศ. 2525 ซิตี้กรุ๊ปได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการแฟรนไชส์ ไดเนอร์ส คลับ และเข้าบริหารกิจการของบริษัท
ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 เพื่อดำเนินธุรกิจบัตรเครดิตเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 


ในปี พ.ศ. 2527 ธนาคารซิตี้แบงก์ได้เข้าซื้อกิจการของธนาคารเมอร์เคนไตท์ สาขาประเทศไทย ต่อมาธนาคารซิตี้แบงก์ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาบริษัท ซิตี้คอร์ป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการให้เช่าและเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรแก่ลูกค้าที่เป็นบริษัท และเช่าซื้อรถยนต์แก่ลูกค้ารายย่อย 


ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการจัดตั้งบริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด ขึ้นมาเพื่อให้บริการจัดหาเงินทุน และให้คำปรึกษาด้านการเงิน แก่บริษัทตั้งใหม่ บริษัทที่ต้องการขยายกิจการ และบริษัทที่มีโครงการจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น ซิตี้แคปปิตอล ยังดำเนินธุรกิจร่วมทุนในกิจการต่างๆ ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2543 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท ซาโลมอน บราเธอร์ส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ซึ่งเป็นเครือของบริษัทซาโลมอน สมิธ บาร์นีย์ ได้เข้าร่วมในเครือซิตี้กรุ๊ป เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เมื่อบริษัททราเวลเลอร์ส กรุ๊ป อิงก์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้รวมกิจการกับ ซิตี้คอร์ป กลายเป็น ซิตี้กรุ๊ป สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บริษัท ซาโลมอน บราเธอร์ส เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซิตี้กรุ๊ป โกลบอล มาร์เก็ต เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา


ในประเทศไทย ธนาคารซิตี้แบงก์นำเสนอบริการด้านการเงินอย่างหลากหลาย เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า รายย่อยและองค์กรธุรกิจต่างๆ ตามสายงานดังนี้


ผลิตภัณฑ์และบริการ
สายบุคคลธนกิจ (Global Consumer Banking) : ให้บริการการธนาคารแก่ลูกค้ารายย่อย ผ่านสาขาและ Electronic Banking บริการที่ให้แก่ลูกค้ารายย่อยมีดังนี้


 • บัญชีกระแสรายวัน 
  • บัญชีที่มีวงเงินเบิกเกินบัญชีโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • บัญชีที่ไม่มีวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • บัญชีออมทรัพย์ 
  • บัญชีออมทรัพย์แบบธรรมดา
  • บัญชีออมทรัพย์แบบเซฟวิ่งพลัส
 • บัญชีเงินฝากประจำ 
  • บัญชีเงินฝากประจำแบบธรรมดา
  • บัญชีเงินฝากประจำแบบรับดอกเบี้ยรายงวด
  • บัญชีเงินฝากประจำคุ้มครองสุขภาพและชีวิต
  • บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่า
 • บัญชีซิตี้วัน
 • CitiGold Wealth Management Banking
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการลงทุน
 • สินเชื่อ
  • สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)
  • สินเชื่อเรดดี้เครดิต
 • บัตรเครดิต
  • บัตรวีซ่า
  • บัตรมาสเตอร์การ์ด
 • ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง
 • ซิตี้แบงก์ ออนไลน์
   

 

หางาน : สมัครงาน : งานกรุงเทพ : งานเชียงใหม่ : งานสมุทรปราการ : งานครู : มหกรรมงาน : งานคนพิการ : งานไอที : งานราชการ : งานรัฐวิสาหกิจ : ข่าวรถ.com : ฝ่ายบุคคล : งานนิคม : ประกาศงานฟรี : งานสมุทรสาคร : งานสมุทรปราการ: งานภูเก็ต : งานปทุมธานี : งานนครปฐม : งานนนทบุรี : งานชลบุรี : งานนครราชสีมา : งานอยุทธยา : งานธนาคาร : งานบริษัท : งานพยาบาล : งานช่าง : รับสมัคร :

 

| หางาน | หางาน สมัครงาน | หางานราชการ | หางาน part time | หางานธนาคาร | หางานทำ | หางานโรงแรม | หางานพิเศษ | หางานต่างประเทศ | เชียงใหม่นิวส์ | เชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยว | เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี | เชียงใหม่108 |เชียงใหม่ฟิสซิ่ง | เชียงใหม่ภูคำ | เชียงใหม่ฟลอร่า | เชียงใหม่ที่พัก | เชียงใหม่รถมือสอง | งานเชียงใหม่ล่าสุด | งานเชียงใหม่ลำพูน | งานเชียงใหม่ไบค์วีค | งานภูเก็ต | งานภูเก็ตall | งานภูเก็ตโรงแรม | งานภูเก็ตป่าตอง | งานภูเก็ตแฟนตาซี | งานภูเก็๖ | ภูเก็ต | ภูเก็ตแฟนตาซี | ภูเก็ตท่องเที่ยว | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์ | ภูเก็ตออล | ภูเก็ตที่พัก | ภูเก็ตแฟนตาซี ราคา | ภูเก็ตแอร์ | ภูเก็ตเกมส์ | งานจังหวัดนนทบุรี | งานเกาะเกร็ด | ตลาดน้ำบางคูเวียง | วัดสังฆทาน | วัดไผ่ล้อม | วัดสวนแก้ว | นนทบุรีเขต1 | นนทบุรีเขต2 | งานปทุมธานี | นิคมนครหลวง | นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี | ปทุมธานี สถานที่ท่องเที่ยว | ปทุมธานี FC | ปทุมธานี เอฟซี | งานสมุทรปราการ | งานนิคมบางปู | งานนิคมบางพลี | งานโรงงานสมุทรปราการ | สมุทรปรการ FC | lสมุทรปราการ เขต 1 | lสมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ แผนที่ | สมุทรปราการ เมืองโบราณ | สมุทรปราการท่องเที่ยว | สมุทรปรการ ภาษาอังกฤษ | สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ | งานสมุทรสาคร | งานกระทุ่มแบน | งานนิคมสมุทรสาคร | อัมพวา สมุทรสาคร | ดอนหอยหลอด | นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา | นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ | งานอยุธยา | งานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | งานนครปฐม | งานศาลายา | งานสามพราน | หางานฉะเชิงเทรา | หางานแปดริ้ว | วัดโสธร | ตลาดบ้านใหม่ | งานชลบุรี ศรีราชา | หางานอมตะนคร | หางานนิคมบ่อวิน | หางานโรงงาน นิคม ชลบุรี | งานระยอง | หางานนครราชสีมา | หางานข่อนแก่น | หางานราชการโคราช |

 

Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.
 
Copyright © 2010 • Search Job Thai.com All rights reserved.